Mtel - ти водиш
Уважаеми клиенти, поради ниския интерес към услугата Mtel Zig Zag, предлагането на услугата се преустановява считано от 02.10.2015г. След тази дата ползването на услугата няма да бъде възможно.